Đang xem: Thời trang

Mỗi sự chuyển vận của thời gian cũng tạo nên sự thay đổi của các phong cách thời trang. Theo thời gian, cùng các nhà tạo mẫu đã cho ra mắt những bộ Thời gian trôi qua không chỉ làm thay đổi thế giới xung quanh mà còn biến đổi liên tục xu hướng thời trang.